เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 16
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 353
 • จำนวนนักเรียน 672
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 495
 • จำนวนกรรมการ 317
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,167
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 1,484
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 264 / 264 (100.00%)
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
เกณฑ์การแข่งขัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 25
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 670
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4286
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:3.228.11.9
FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์


:20 กันยายน 2559

:16 กันยายน 2559

:16 กันยายน 2559

:18 สิงหาคม 2559

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 49 3 0 54
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก 38 7 1 49
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 24 3 2 34
4 โรงเรียนบ้านกระทิง 21 0 1 23
5 โรงเรียนบ้านกราม 18 3 0 30
6 โรงเรียนบ้านภูทอง 15 5 0 25
7 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 15 4 2 23
8 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 13 3 1 21
9 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 12 0 0 13
10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 12 0 1 16
11 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 11 0 2 16
12 โรงเรียนบ้านชำเขียน 10 3 1 15
13 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 7 3 2 15
14 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 3 2 10
15 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 3 1 0 8
16 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0 0 0
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 54 49
94.23%
3
5.77%
0
0.00%
52
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก 49 38
82.61%
7
15.22%
1
2.17%
46
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 34 24
82.76%
3
10.34%
2
6.90%
29
4 โรงเรียนบ้านกระทิง 23 21
95.45%
0
0.00%
1
4.55%
22
5 โรงเรียนบ้านกราม 30 18
85.71%
3
14.29%
0
0.00%
21
6 โรงเรียนบ้านภูทอง 25 15
75.00%
5
25.00%
0
0.00%
20
7 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 23 15
71.43%
4
19.05%
2
9.52%
21
8 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 21 13
76.47%
3
17.65%
1
5.88%
17
9 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 13 12
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
12
10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 16 12
92.31%
0
0.00%
1
7.69%
13
11 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 16 11
84.62%
0
0.00%
2
15.38%
13
12 โรงเรียนบ้านชำเขียน 15 10
71.43%
3
21.43%
1
7.14%
14
13 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 15 7
58.33%
3
25.00%
2
16.67%
12
14 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 10 5
50.00%
3
30.00%
2
20.00%
10
15 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 8 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
16 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com